Carles Miró Introducció als gèneres 2. narrativa (educació 62)