Les llibretes de memòries de joan serinyana (1818-1903), vinyater llançanenc (bhr (biblioteca d'història rural))